L O A D I N G

info@sttransport.nl Johannes Bosboomstraat 25, 7606 HA Almelo, Nederland +31(0) 546 74 70 03

DOUANEFORMALITEITEN

INKLARING

Wanneer u goederen invoert uit een land dat niet is aangesloten bij de Europese Unie (EU), dan kan de douane op de goederen verschillende belastingen heffen. De hoogte van deze belastingen hangt af van het land van herkomst en het soort product. De ervaren medewerkers van ST TRANSPORT zijn op de hoogte van de actuele heffingen in de diverse landen en bieden u deskundig advies over de afhandeling van de processen waarmee u te maken krijgt bij de inklaring van goederen.

U kunt te maken krijgen met de volgende belastingen:

Invoerrechten
BTW
Accijnzen
Verbruiksbelastingen
Antidumpheffingen
Landbouwheffingen

UITKLARING

Voor het uitvoeren of de uitklaring van goederen moet de exporteur aangifte doen bij de douane, conform de vastgestelde eisen. ST TRANSPORT beschikt middels haar partners over een AEO certificering (Authorised Economic Operator). Dit houdt in dat ST TRANSPORT en haar partners door de douane in de hele Europese Unie zijn aangemerkt als een betrouwbare partner. Voordeel is dat de douane transacties daardoor eenvoudiger en sneller verlopen, zoals: Minder vaak controle van verzonden goederen en documenten ST TRANSPORT krijgt voorrang bij douane controles Douane controles mogen op een andere locatie dan het douanekantoor plaatsvinden ST TRANSPORT adviseert én ontzorgt u volledig bij de afwikkeling van alle documenten die met de inklaring en uitklaring van goederen te maken hebben.